Bebek

Bebeğinizdeki Belirtileri Es Geçmeyin!

Son yıllarda prematüre bebeklerin uzun dönem takiplerinde otizm spektrum bozukluğuna ait belirtiler de tespit edilmiştir. Spektrum, hafif takıntılı davranışlardan konuşma ve öğrenme bozukluğuna geniş bir yelpazeyi kapsaması durumudur.

Bebeğinizi Gözlemleyin!

Yaşamın ilk 3 yılında hatta ilk bir yılında bebeğinizdeki belirtiler gözlemlenmektedir. Bebeğe dikkatli bir şekilde yapılan gözlemler, bebeklerde sosyal iletişime ait, tekrarlayıcı davranışları ve soyut düşünmedeki zorlukları tespit edebilmektedir. Hareket becerisinde yavaşlık olabileceği gibi normal hareket becerisine sahip ancak sözel olan ve sözel olmayan iletişim de var olabilir.

Genellikle aileler, bebeği 2 yaşında konuşamadığı için arayış içine girmektedirler. Hikâyeleri dinlendiğinde, iletişime ait ve takıntılı davranışlara yönelik ipuçları vermektedirler.

İlk Bir Yıl İçindeki Erken Belirtiler Nelerdir?

 • İlk 3 ay içinde göz kontağının olmaması
 • Oyuncaklara olan ilginin azlığı veya hiç olmaması
 • Sosyal gülümsemenin olmaması
 • Ce-ee gibi oyunlara karşı tepkisizlik
 • İsmi seslenildiğinde tepki vermeme
 • Sakinleştirilmekte zorlanılan bebekler
 • Oyunu çeşitlendirememe ve sürekli aynı oyuncak üzerine yoğunlaşma
 • Mimik ve jestleri taklit etme becerisinde yetersizlik veya yoksunluk

1 – 3 Yaş Arasındaki Belirtiler Nelerdir?

 • Aynı kıyafeti veya benzer bir kıyafeti giymek isteme
 • Farklı dokudaki materyallere karşı olan hassasiyet
 • Yemek yeme ile ilgili birtakım sorunlar
 • Çevresine karşı ilgisizlik
 • Akıcı konuşmanın olmaması
 • İletişimi başlatmada veya kendini ifade etmede yaşanılan zorluklar
 • Agresif davranışlar

 

Tedavi Sürecinde Hangi Yöntemler Kullanılıyor?

İlk 3 yaş içinde başlanan erken tanı ve eğitim süreci ise bebeğin sosyal hayata adaptasyonu sağlama açısından ve öğrenme becerilerinin gelişmesi bakımından çok önemli bir durumdur. Tedavi süreci içinde, bebeğin yapılan değerlendirmesi çerçevesinde, bireysel hazırlanmış olan yoğun bir eğitim planıyla duyu bütünleme, oyun terapisi ve uygulamalı davranış analizi temelli terapi yöntemi ile bebeğin duyusal, fiziksel ve bilişsel olarak desteklenmesi önerilmektedir.

 

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çıkışta Olanlar

To Top