Boşanma

Boşanma Davalarında Nafaka

Üç çeşit nafaka türü mevcuttur:

Tedbir nafakası: TMK’nın 169. maddesinde düzenlenmiştir. Boşanma gerçekleşene ve kesinleşene kadar bağlanan nafakadır. Mahkeme açıldığı zaman, durumu kötü olan tarafa bağlanır.  İki şekilde talep edilebilir: Boşanma davası açmadan, ayrı yaşamaya hakkı olan eş diğer eşten hem kendisi hem de varsa çocukları için tedbir nafakası talebinde bulunabilir.

Tedbir nafakası, boşanma davasında hükmedilmişse; hâkimin boşanmaya karar vermesi halinde kararın kesinleşmesi ile, boşanmaya karar verilmemesi halinde ise hâkimin belirleyeceği süreye kadar, belirlenmezse red kararının kesinleşmesi ile sona erer. Boşanma davası açılmaksızın tedbir nafakası davası açılmış ise, hâkimin belirleyeceği süreye kadar, süre belirlenmemişse tarafların boşanmasına kadar ya da talep halinde hâkim kararı ile kaldırılmasına karar verilinceye kadar devam eder

Yoksulluk nafakası:  TMK’nın 175. maddesinde düzenlenmiştir. Boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek olan eşe ödenen nafakadır.

Boşanmayla birlikte hakim, tedbir nafakasının “yoksulluk nafakası”na dönüşmesini sağlar.

Kusursuz ya da diğer eşe göre daha az kusurlu olan taraf lehine hükmedilir. Taraflar eşit kusurlu ise yoksulluk nafakasına hükmedilmemektedir. Buna karşılık her iki taraf da kusursuz ise, nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaksızın boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek olan eş lehine nafakaya hükmedilebilir. Yoksulluk nafakası, nafakanın kaldırılması davası neticesinde hâkimin kararı ile, lehine nafaka hükmedilen tarafın evlenmesi ya da evliymiş gibi yaşaması halinde, tarafların yeniden evlenmesi halinde ve taraflardan birinin ölümü ile sona erer.

İştirak nafakası, TMK madde 182/2’de düzenlenmiştir. Çocuklar için ödenen nafakadır. İştirak nafakasında tarafların kusuru aranmaz. Velayet kendisinde olan anne veya baba diğer taraftan iştirak nafakası talebinde bulunabilir. İştirak nafakası, velayetin taraf değiştirmesi halinde ve velayet hakkının sona ermesi halinde sona erer.

Kişi boşanma davasında nafaka istemedi ise boşandıktan sonra isteme hakkı var mıdır?

Var. Ancak bu hakkınız boşanma davası kesinleştikten 1 yıl sonra zamanaşımına uğrar.

Boşanma davasında nafaka miktarı neye göre belirlenir?

Hakim, nafakaya karar verirken tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını, gelirlerini, giderlerini, yaşam seviyelerini, bakmakla yükümlü oldukları kişiler olup olmadığını dikkate alır. Bunun sonucunda nafakaya karar verir.

Nafakanın arttırılması mümkün müdür?

Kendisine nafaka hükmedilen eş boşanma davası kesinleştikten sonra ekonomik durumunun değiştiğini, mevcut nafakanın geçimini sağlamaya yetmediğini belirterek nafakanın artırılması davası açabilir. Hakim tarafların her iki davadaki sosyal ekonomik durumlarını değerlendirerek mevcut nafakanın yetersiz olduğu kanaatine varırsa nafakanın arttırılmasına karar verebilir.

Nafaka hangi durumlarda düşürülebilir ?

Nafaka yükümlüsü eş, ekonomik şartlarının değiştiğini, ödediği miktarın geçimini ve ihtiyaçlarını zora soktuğunu, bununla birlikte karşı tarafın ekonomik şartlarında iyileşme olduğunu ileri sürerek nafakanın kaldırılmasını ya da miktarın indirilmesini talep edebilir. Hakim yine tarafların sboşanma anındaki şartları ile artırım davası açıldığı andaki şartlarını değerlendirerek karar verir.

Av. Özge Kopuz

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çıkışta Olanlar

To Top