Çocuk

Çocuk Gelişiminde Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama öğretmenimiz NİGAR UZ ile tiyatro, psikodrama, oyun ve dramatizasyonla sıkça karıştırılan yaratıcı dramanın aşamalarını, öğelerini, ülkemizdeki sürecini ve eğitimdeki rolünü anlatan bir röportaj hazırladık…

 • Sizi okurlarıma tanıtmak isterim

Yaratıcı drama eğitmeniyim. Eğitimimi Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneğinde tamamladım.

 • Yaratıcı Drama nedir?

Bir grubu oluşturan bireylerin yaşantılarından yola çıkılarak, bir konunun,  bir düşüncenin bir eğitmen eşliğinde rol oynama ve doğaçlama teknikleri kullanılarak bir mekânda canlandırılmasıdır.

 • Yaratıcı dramaya eğitim sisteminde ne derece yer veriliyor?

Son yıllarda özellikle özel okul, kolej, kreş, anaokullarında artmaya başladı. Öğretmenler drama eğitimi alma konusunda adımlar atıp imkânları ölçüsünde aldıkları eğitimleri sınıflarında kullanmaya başladılar. Bu konuda milli eğitim bakanlığının da öğretmenler için hizmet içi eğitimleri mevcut.

 • Çocuklara, gençlere, yetişkinlere yaratıcı drama eğitimi neler kazandırır?

Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
İletişim becerileri geliştirme
Moral değerleri geliştirme
Kendini tanıma
Problem çözme becerilerini geliştirme
Dil becerilerini geliştirme
Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
Hayal gücünü geliştirme
Dinleme becerilerini geliştirme
Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirme
Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme

Stres yönetimi
Empati becerisi geliştirme

Birlikte çalışma becerisi kazandırma

Planlı ve düzenli ders çalışma alışkanlığı edinme olarak özetlenebilir.

 • Kimler yaratıcı drama eğitmeni olabilir?

Mesleğinde Yaratıcı Drama tekniklerini kullanarak çalışmak isteyenler,
Kurumlara özel Yaratıcı Drama atölye çalışması yapmak isteyenler,

Yaratıcı Drama alanında çalışan, eğitim/belge eksiği olanlar ile çalışma alanı değiştirmek isteyen kişiler,
Okul Öncesi öğretmenleri ya da öğretmen adayları,
Pedagoglar,
Psikologlar,
Özel Eğitimciler,
Sınıf Öğretmenleri,
Rehber Öğretmenler,
Resim, Müzik, Beden Eğitimi, Seramik ve El sanatları Öğretmenleri,
Meslek sahibi olmak isteyen en az lise mezunu olanlar katılabilirler.

 • Yaratıcı drama doğrultusunda hayalinizdeki Antalya nasıl?

Ebeveynlerin yaratıcı dramayı biraz daha anladıklarını ve önemsediklerini, çocuklarını drama eğitimlerine yönlendirdiklerini görüyor ve mutlu oluyorum. Çalışmaların artarak devam edeceğini daha geniş kitlelere ulaşacağını düşünüyorum.

 • Yaratıcı drama Türkiye için ne ifade ediyor?

Her yıl farklı temalarda uluslararası kongreler düzenlenmektedir. Buradaki eğitimler basılarak daha fazla kişilere ulaşılmaktadır. Yapılan projeler, çalışmalar hakemli dergilerle yayınlanmaktadır. Her geçen gün ise Gençlik Kulübü ve Çağdaş Drama Derneği mezun sayısı artmaktadır.

 • Yaratıcı dramanın genel amaçları ve kullanım alanları nelerdir?

Ömer Adıgüzel’den bir alıntıyla açıklamak isterim ki: “Çocukların, ergenlerin ve gençlerin canlandırmalar yoluyla gerçek dünya ile kurgusal dünya arasında gidip gelmelerini olanaklı kılarak, bir bilinçlenme ve kültürlenme süreci içerisinde,  her alanda yaratıcı, kendine yetebilen, kendini tanıyan, çevresiyle iletişim kurabilen ve bunu geliştirebilen, ifade gücü ve biçimleri artmış, imgesel düşünebilen, estetik kaygı, demokratik tutum ve davranışları gelişmiş bireyler yetiştirmektir.” Eğitim kurumları dışında farklı kurum, kuruluş ve özel sektörde kullanılmaya başlandı.

 • Yaratıcı drama ne değildir?

Oyun değildir. Oyundan beslenir,  oyunsu süreçler içerir ama sadece oyun oynamak değildir. Tiyatro ile ortak teknikleri ve etkinlikleri kullanır ama tiyatro değildir. Dramatize etmek de değildir. Bu süreçte kullanılan tekniklerden sadece biridir.

 • Yaratıcı drama da konular nasıl belirlenir, işleyişi nasıl olur?

Grubun özelliği, yaş profili ve ulaşılmak istenilen kazanımlara göre belirlenir. İlk oturumlarda tanışma, iletişim, etkileşim, algı-duyu, uyum ve güven etkinlikleri alınarak grup dinamiği oluşturulup sonra ulaşılmak istenen kazanımlara yönelik oturumlar uygulanır.

 • Yaratıcı drama eğitmenliği sertifikası veren birçok özel kurum var. Sizce eğitmen olmak için hangi kurum doğru adrestir? Okulunu okumak mı, kurslardan doğru kısa süreli eğitimle alınan sertifikalar mı? Biz doğru eğitmene nasıl ulaşabiliriz?

Gençlik Kulübü Ve Çağdaş Drama Derneği’nin Ankara’da genel merkezi, 3 şube ve 12 ilde temsilciliği var. Eğitimlere genel merkezde, şube ve temsilciliklerde başlayıp devam edilebilir. Eğitimler farklı şube ve temsilciliklerde tamamlanabilir.

 • Antalya’da yaratıcı drama eğitimden yararlanmak isteyenler mutlaka vardır ve olacaktır, size nasıl ulaşabilirler?

Antalya temsilcimize ulaşılabilirler.

Bize biraz da Zeka Park Atölyenizdeki çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Zeka park çocuk atölyesi farklı eğitim alanlarına ait etkinliklerle çocukları   buluşturan bir atölyedir. İçerik olarak zeka oyunları, eğlenceli matematik, robot, küçük mucitler, küçük ustalar atölyeleri olarak hazırlanmıştır. Çocuklarımızın yaratıcı dramayı etkin bir şekilde uygulayacağı bu atölyeler de zihinsel gelişimlerine, dil gelişimlerine, psiko-motor becerilerine katkı sağlayacaktır.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çıkışta Olanlar

To Top