Aile

Doğum Sırası Kişiliğimizi Nasıl Etkiler?

Bir ailedeki en büyük çocuğun, daha sorumluluk sahibi, ailede tek çocuk olan kişilerin biraz daha şımarık, bencil vb. olduğunu duymuşsunuzdur. Acaba bu tanımlamalar sadece stereotipler mi yoksa doğum sırası gerçekten bir insanın karakterini, kişiliğini şekillendirir mi?

Bu konu hakkındaki tartışmalar 1920’lerde Sigmund Freud’un hem arkadaşı hem de iş arkadaşı olan Alfred Adler ile başlıyor. Adler, ailedeki doğum sırasının, o kişinin karakterini direkt etkilediğine inanıyor.

İlk doğan / en büyük çocuk: Adler’e göre, ailenin en büyük çocuğu, liderliğe yatkın, tutucu ve ölçülüdür. Çünkü onlar, küçük kardeşlerinin de sorumluluklarını üstlenirler. Bir nevi ebeveynlik yapar, küçüklerin bakımını üstlenirler. Tüm bunlar da büyük çocukların inisiyatif almaya daha meyilli olmalarına sebep olur.

İkinci / orta çocuk: Bir abi ya da ablaya sahip olan ikinci çocuklar, çoğunlukla onları geçmek için mücadele verirler. Bu da onların gelişme hızını yükseltir. Ailedeki ortanca çocuklar genellikle hırslı olurlar ve fakat nadiren bencil olurlar. Kendileri için makul olmayan yüksek hedefler belirlerler. Bu, onların başarısızlık sayısını artırır. Ancak hayattaki güçlüklerle nasıl baş edebileceklerini öğrenirler, bu da onları daha güçlü kılar.

BÜYÜK AİLENİN GÜZELLİĞİNİ GÖSTEREN 17 RENK ÇOCUK

Son doğan / en küçük çocuk: Sanki bir kural gibi, en küçük çocuk hem ebeveynlerinden hem de diğer kardeşlerinden daha fazla ilgi ve bakım görür. Bu nedenle, daha az deneyim sahibi ve bağımsız hissederler. Bununla birlikte, son doğan çocuklar, genellikle abi ve ablalarından üstün olma isteğine sahiptir. Çoğu zaman büyük bir başarı elde eder, seçtikleri alanda tanınırlar. En hızlı atletler, en iyi müzisyenler ve en yetenekli sanatçılar en küçük kardeşlerden çıkar. Büyük kardeşlerine göre daha sorumsuz ve uçarı gibi gözükseler de, girişken, sosyal bir hayatları olur.

Tek çocuk: Yarışacak bir kardeşi olmayan tek çocuk, genellikle babasıyla yarışır. Ebeveynleri tarafından aşırı derecede şımartılmış olan tek çocuk, diğer insanlar tarafından da ilgi görmek ve korunmak isteyecektir. Yaşam tarzlarındaki birincil özellikleri birilerine bağlılık ve ben-merkezci olmalarıdır. Tek çocuk olanlar genellikle yaşıtlarıyla etkileşime geçmekte zorluk çekerler. Hiç kardeşi olmayan çoğu çocuk, mükemmeliyetçi ve amaçlarına ulaşmak için ne olursa olsun yapma eğiliminde olurlar.

Doğum sırası IQ derecesini nasıl etkiliyor?

Kardeşler arasındaki doğum sırasının kişilik ve IQ seviyesi üzerinde etkili olduğu teorisi son yıllarda daha bir popüler hale geldi.

Araştırmacılar arasında bu teoriyi tamamen reddeden olduğu gibi, çok önemli bir rolü olduğunu söyleyenler de var. Leipzig Üniversitesi ve Johannes Gutenberg Üniversitesi araştırmacıları ABD ve Almanya’da 20 binden fazla yetişkinle çalıştılar. Bu araştırmada ailedeki kardeşlerin doğum sırası ölçü alınarak bir çalışma yapıldı. Zekâ testlerinde büyük çocukların daha yüksek performans sergiledikleri ortaya çıktı. Bununla birlikte duygusal denge ve hayal gücü üzerinde doğum sırasının bir etkisi olmadığı sonucuna varıldı.

Doğum sırası kişilik özelliklerini nasıl etkiler?

Başka bir araştırma doğum sırasının, kişilik üzerinde etkin olduğu sonucunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, ABD’de 377 bin lise öğrencisini analiz ettiler. Sonuçlara göre, ilk doğan çocuklar daha dürüst ve baskın karakterli. Bununla birlikte daha asosyal ve strese karşı daha az dirençli oldukları görüldü. Ortanca çocuklar ise daha vicdanlı ve çalışkan oluyor. Ailenin en küçük çocuğu daha girişken ve açık karakterli olurken; hiç kardeşi olmayan katılımcılar sıklıkla sinirli fakat aynı zamanda sempatik ve sosyaller.

Doğum sırası gerçekten bu kadar çok önemli mi?

Bu araştırmalarda birtakım eksiklikler olduğu yok sayılamaz. Etnik köken, ailenin maddi gücü, eğitimi, mutluluğu ve aile içi ilişkiler gibi önemli faktörler yer almıyor.

Doğum sırası, kişilik ve zekâ üzerinde etkili olsa bile, çocukların evlerinde yaşadıkları ebeveyn-çocuk ilişkisi ve yetiştirilme tarzlarının, kişiliği etkileyen önemli faktörler olduğunu unutmamalıyız.

 

brightside

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çıkışta Olanlar

To Top