Aile

İyi ki Annem Çalışıyor Farkındalık Kampanyası

Bugün #İyikiAnnemCalisiyor farkındalık kampanyasını dinlemek üzere KAGİDER’de buluştuk. Projeyi hayata geçirirken Çalışan Annelerin İşe Dönüşü adlı bir de araştırma yapılmış. Araştırma sonuçları; çalışan kadının kendisinin de, eşinin de, çocuklarının da “iyi ki” dediğini ortaya koymuş ve böyle bir proje fikri doğmuş.

Nasıl mı iyi ki diyorlar?

 • Çocuk nedeniyle işten ayrılmış annelerin %60’ı işi bıraktıklarında çalışmayı özlüyor, kendilerine ve çocuklarına istedikleri zamanı tam olarak ayıramadıklarını söylüyor.
 • İşten ayrılan kadınların %58’i işi bıraktıktan sonra sosyal çevrelerinin ciddi oranda azaldığını belirtiyor.
 • İşe dönmüş annelerin %84’ü iş hayatının getirdiği sosyal statü sayesinde daha güçlü hissediyor.
 • Eşleri işe dönmüş babaların %87’si çalışan annenin çocuklarının kişisel ve sosyal gelişimleri için daha fazla imkân sunduğuna inanıyor.
 • Eşi işten ayrılmış babaların %70’i ise özellikle kız çocuklarının ileride iş hayatına girmesinde annelerinin rol model olduğunu düşünüyor.

Özetle, #mutluannemutlucocuk !

Bu sonuçlardan hareketle, çalışan annelerin işgücünde tutulması hedefiyle hayata geçirilen ve KAGİDER üyesi şirketlerden başlayarak politika yapıcıların değişim aksiyonları almalarını amaçlayan İyi ki Annem Çalışıyor kampanyası, bugüne kadar toplam 7 milyon kişiye ulaşmış.

Kampanya önümüzdeki dönemde de kapsamı genişletilerek devam edecek ve anne baba dostu politikaların tüm iş dünyası tarafından uygulamaya sokulması için rehberlik edecek. Hatta Danone Türkiye ekibi projeyi anlatmak üzere, Birleşmiş Milletler’in Mart ayında New York’ta düzenleyeceği “UN Women” konferansına  davet edilmiş.

**

KAGİDER ve Danone’nin çalışan anneleri iş hayatına kazandırmak için yaptığı projeler bununla bitmiyor. #SutOdasiLuksDegilIhtiyactir projesi ile Türkiye’deki işyerlerinde %9 olan süt odası oranını attırmayı hedefliyorlar. Bunun için şirketlere Süt Odası kurma çağrısında bulunuyorlar. Bu sene 10 şirkette daha Süt Odası açılması hedefleniyor. Ayrıca farkındalık yaratmak için IK Kongrelerinde süt odaları yapmaya da devam edecekler.

 “Çalışan Anneler Programı” Hakkında

 • Tüm dünyada kadının hem iş hayatı hem de sosyal hayatta güçlendirilmesini destekleyen Danone, global seviyede HeForShe imzacısı olarak Anne Baba Dostu politikalara öncülük ediyor.
 • Danone’nin çalışma motivasyonunun temelinde “daha sağlıklı bir dünya” oluşturmak yatıyor. Marka, Türkiye’de de anne baba dostu uygulamaların öncüsü…
 • Kadınların iş yaşamlarını devam ettirmek için özellikle bebek sahibi olduktan sonra daha fazla desteğe ihtiyaç duydukları ve Türkiye’deki tüm şirketlerin sadece yüzde 9’unda süt odası olduğu ilk olarak, IPSOS ile 2015 yılında gerçekleştirilen Çalışan Anneler Araştırması ile ortaya koyulmuştu.
 • Çıkan sonuçlar doğrultusunda, farkındalık yaratmak için önce Danone bünyesinde sonra da grup şirketlerinde “Anne Baba Dostu Uygulamalar” hayata geçirildi.
 • İş hayatında kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik tüm projeler “Çalışan Anneler Programı” çatısı altında toplandı.
 • Bu kapsamda ilk adım olarak; KAGİDER işbirliği ile “Süt Odası Lüks Değil İhtiyaçtır” projesi hayata geçirildi.
 • Bu proje ile süt odasının çalışan anneler için temel bir ihtiyaç olduğu vurgulanarak, sadece Danone Türkiye bünyesinde değil, tüm şirketlerde kurulması için farkındalık oluşturulması amaçlandı.

“Çalışan Annelerin İşe Dönüşü Araştırması” Hakkında

 • Geçtiğimiz yıl da, yine KAGİDER işbirliği ile Çalışan Anneler Araştırması’nın devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olan Çalışan Annelerin İşe Dönüşü adlı kapsamlı bir araştırma yapıldı.
 • Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle işlerinden ayrılmış, sonrasında iş hayatına dönmüş ve dönmemiş annelerin bariyerleri ve motivasyonları araştırıldı.
 • Çalışan Anneler Araştırması’ndan çıkan bazı ilgi çekici sonuçlar şöyle:
 • İşten ayrılmış annelerin %60’ı işi bıraktıklarında çalışmayı özlüyor, bu süreçte kendilerine ve çocuklarına istedikleri zamanı tam olarak ayıramıyorlar.
 • Anneler işi bıraktıkları ilk dönemde bir rahatlama yaşadıklarını ifade ediyor. En önemlisi; hem çocuğa hem de kendilerine ayıracak bolca zamanları olduğunu düşünüyorlar. Fakat, belli bir noktadan sonra ev içindeki hayatın kısır döngüsünün yorucu olmaya başladığını söylüyorlar.
 • Daha evvel çalışma hayatında olan ve planlı bir hayat yaşamaya alışık olan bu kadınlar, ev işleri içinde kayboluyor; hayal ettikleri aktiviteleri ne çocuklarıyla ne eşleriyle ne de kendileriyle gerçekleştirebiliyorlar.
 • Yani çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmek için çıktıkları bu yolda durumun hiç de öyle olmadığını, planlı yaşayamadıkları için çocuklarına da olması gereken kalitede zaman ayıramadıklarını görüyoruz.
 • Araştırma ayrıca, işin getirdiği sosyal statü ve ev dışında bir hayatta var olmanın kadınlar için önemli olduğunu ortaya koyuyor.
 • Çocuk nedeniyle işten ayrılan kadınların %58’i işi bıraktıktan sonra sosyal çevrelerinin ciddi oranda azaldığını belirtiyor.
 • İşe dönmüş annelerin %84’ü iş hayatının getirdiği sosyal statü sayesinde kendilerini daha güçlü hissediyor.

 • Araştırmadan çıkan sonuçların gösterdiği en önemli işaret; kadının çalışmasının çocuk üzerindeki olumlu etkileri.
  • Çalışan annelerin yüzde 89’u çocuklarının daha kolay kendi ayakları üzerinde durduğunu söylüyor.
  • Yüzde 85’i ise çalışıyor olmalarının çocukların kadın erkek eşitliği algısı için önemli olduğunu ifade ediyor.
  • Yüzde 83’ü çocuklarının okula gitmeye daha motive olduğunu söylüyor. Çalışan annelerin çocuklarının akademik başarıları daha yüksek oluyor. Kariyer sahibi olma, geleceğe yönelik hedef belirleme ve uygulama konusunda daha hevesli oluyorlar.
  • Babalar da itiraf ediyor: eşi işten ayrılmış babaların %70’i özellikle kız çocuklarının ileride iş hayatına girmesinde annelerinin rol model olduğunu düşünüyor.
 • Ayrıca, çalışan kadınların anne olduklarında çocuklarına daha geniş eğitim ve sosyal imkanlar sunduklarını görülüyor. Bu açıdan da çocuklarını iş hayatına katılmaya teşvik ediyorlar.
 • Yine araştırmaya göre işe dönmüş annelerin %93’ü, eşleri işe dönmüş babaların ise %87’si ise çalışan annenin çocuklarının kişisel ve sosyal gelişimleri için daha fazla imkân sunduğuna inanıyor.

“İyi ki Annem Çalışıyor Farkındalık Kampanyası” Hakkında

 • Araştırmadan çıkan sonuçlar ışığında “İyi ki Annem Çalışıyor” farkındalık kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda araştırma verilerinin ortaya koyduğu sorunlara yönelik, gerçekçi temellere dayanan çözüm önerilerinin iletişimi yapılıyor.
 • Kampanya kapsamında şu ana kadar toplam 7 milyon kişiye ulaşıldı.
 • Proje, Birleşmiş Milletler’in Mart ayında New York’ta yapılacak olan “UN Women” konferansına davet edildi.
 • “İyi ki Annem Çalışıyor” farkındalık kampanyası önümüzdeki yıllarda da kapsamı genişletilerek devam edecek ve KAGİDER ile anne baba dostu politikaların tüm iş dünyası tarafından uygulamaya sokulması için rehberlik edilecek.
 • Ayrıca;
 • IK Kongrelerinde konuya dikkat çekmek için süt odaları yapılmaya devam edilecek.
 • 10 şirkete süt odası yapılacak.
 • Annelerin hakları hem Danone web sitesi hem de KAGİDER sitesi üzerinden yayınlanacak ve onların da bilgi seviyesini artırmak üzere çalışmalar yapılacak.
 • Yazılı ve görsel basında konuya yer vererek farkındalığı artırmak üzere çalışmalar yapılacak.
 • KAGİDER üyesi şirketlerden başlayarak politika yapıcıların değişim aksiyonları almaları sağlanacak.
 • Great Place To Work ile bu konuda adım atan şirketlere ödül vermeye devam edilecek.
 • Danone iş ortaklarıyla Anne Baba Dostu program hakkında detaylar paylaşılacak ve onların da bu programa uyumlandırılması için çağrıda bulunulacak.
 • Anne Baba Dostu uygulamaları daha da zenginleştirmek adına Danone Kadın Komitesi ile çalışmalar yapılacak.

 

 

KAGİDER & Danone Türkiye

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Çıkışta Olanlar

To Top